Her viser vi, såfremt oprettet, anbefalinger fra HDF Hvissinge Danse Forening.