wydrukowane przez https://storkobenhavn-syd.city-map.dk/city/db/417203020006

Program kinowy 27.11.2021:

* city-map nie bierze odpowiedzialnoœci za poprawnoœæ tych danych!